کلیدواژه‌ها = راستای ستون فقرات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای راستای ستون فقرات و آسیب های تنه در کشتی گیران آزاد و فرنگی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-47

سیامک امیریان؛ بهمن میرزایی؛ سیدحسین حسینی