کلیدواژه‌ها = کشتی فرنگی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه آزمون های عملکردی مرتبط با آسیب در کشتی‏گیران آزاد و فرنگی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 185-196

بهمن میرزایی؛ علی شمسی ماجلان؛ رسول بیاتی


2. بررسی مقایسه ای راستای ستون فقرات و آسیب های تنه در کشتی گیران آزاد و فرنگی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-47

سیامک امیریان؛ بهمن میرزایی؛ سیدحسین حسینی