کلیدواژه‌ها = خستگی
تعداد مقالات: 7
1. اثر خستگی بر حداکثرنیروی عمودی عکس العمل زمین در زنان با راستاهای متفاوت زانو در پرش و فرود تک پا

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-196

رعنا محمدزاده اصل؛ سید صدرالدین شجاع الدین


3. تأثیر خستگی ناشی از فعالیت وامانده‌ساز بر تعادل پویا و زمان بازیافت تعادل مردان فعال دارای زانوی پرانتزی و طبیعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-142

سیدکاظم موسوی؛ محمدرضا اسلامی پور؛ سید صدرالدین شجاع الدین


4. اثر خستگی موضعی عضلات چهارسر رانی بر فعالیت الکترومایوگرافی برخی عضلات اطراف زانو در مرحلة استانس راه رفتن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 73-88

بهروز حاجیلو؛ مهرداد عنبریان؛ حامد اسماعیلی؛ سارا صادقی


5. اثر خستگی آبداکتور و آداکتورهای ران و مچ پا بر تعادل پویای بازیکنان فوتبال

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-22

کامران جوهری؛ سیدصدرالدین شجاع الدین


6. تأثیر خستگی عضلۀ چهارسر ران بر تعادل پویا هنگام راه رفتن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 35-49

خلیل خیام باشی؛ محسن رازقی؛ آرام ابوالقاسم نژاد؛ حسین مجتهدی


7. اثر خستگی عضلات پروگزیمال و دیستال اندام تحتانی بر تعادل پویا در فوتبالیست های مرد

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 65-80

سیدصدرالدین شجاع الدین؛ کامران جوهری؛ حیدر صادقی