کلیدواژه‌ها = نسبت فعالیت عضلة پهن مایل داخلی به عضلة پهن خارجی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سندروم درد پاتلوفمورال ورزشکاران بر نسبت فعالیت الکترومیوگرافی عضلات ثباتی کشکک حین حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 49-62

فرهاد رضازاده؛ هومن مینونژاد؛ شیرین عالی؛ آیدین ولی زاده