کلیدواژه‌ها = تمرین های پایداری ناحیه مرکزی بدن
تعداد مقالات: 1
1. اثر یک دوره تمرین های پایداری ناحیه مرکزی بدن بر مؤلفه های آزمون تعادلی Yدر بازیکنان فوتسال

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 63-86

ابراهیم محمدعلی نسب؛ منصور صاحب الزمانی