کلیدواژه‌ها = حداکثر نیروهای عمودی عکس‌العمل زمین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه الکترومایوگرافی عضلات ساق پا و حداکثر نیروهای عمودی عکس العمل زمین در حرکت فرود تک پای مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 87-106

محمدرضا مهکی؛ سیدصدرالدین شجاع الدین؛ رغد معمار؛ مهدی خالقی نازجی