کلیدواژه‌ها = هزینة آسیب
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه هزینه های مالی آسیب در اندام های مختلف فوتبالیست های لیگ برتر ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 69-87

فاطمه کرانیان؛ حسن دانشمندی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نادر رهنما