مقایسه قدرت، استقامت و دامنه حرکتی ستون فقرات کمری ورزشکاران با و بدون کمر درد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 کارشناس ارشد دانشگاه گیلان

چکیده

میزان آسیب­های ناحیه کمری 10 تا 15 درصد همه آسیب­های ورزشکاران را شامل می­شود. طراحی برنامه تمرینی جهت پیشگیری یا توانبخشی کمردرد بدون دانستن اختلافات موجود در کینماتیک و فشارهای وارده بر ستون مهره در تکنیک­های ورزشی و نیز ویژگی­های جسمانی مرتبط با کمردرد مشکل می­باشد. هدف از تحقیق حاضر مقایسه قدرت، استقامت و دامنه حرکتی ستون فقرات کمری ورزشکاران با و بدون کمردرد بود.15 مرد ورزشکار بدون سابقه کمردرد برحسب سن و میزان ناتوانی با 15 مرد ورزشکار با سابقه کمردرد غیراختصاصی همسان سازی شدند. میانگین سن، قد و وزن در گروه بدون سابقه کمردرد به ترتیب 7/3±35/21 سال، 44/8±177 سانتیمتر و 3/6±8/72 کیلوگرم و در گروه با سابقه کمردرد 34/2±8/21 سال، 38/6±6/173 سانتیمتر و 18/8±65/70 کیلوگرم بود که به طور داوطلبانه دراین تحقیق شرکت نمودند. برای تعیین میزان ناتوانی و شدت کمردرد از پرسش نامه­های اسوستری و کیوبک، برای ارزیابی دامنه حرکتی کمر از دستگاه اسپاینال موس، برای ارزیابی قدرت عضلانی عضلات کمری از نیروسنج دستی نیکلاس و از آزمون­های استقامت ایتو برای اندازه­گیری استقامت عضلانی کمری استفاده شد. ورزشکاران با سابقه کمردرد بطور معنی­داری میزان استقامت عضلات اکستنسور تنه کمتری (016/0=P) و دامنه حرکتی اکستنشن کمری کمتر (05/0=P) در مقایسه با گروه دیگر نشان دادند. اختلاف معنی­داری برای استقامت فلکسورهای کمر، قدرت عضلانی فلکسورها و اکستنسورهای کمر و دامنه حرکتی فلکشن کمری بین دو گروه یافت نشد(05/0<p). اگر­چه تفاوت یافت شده در این تحقیق نمی­تواند به عنوان علت یا پیامد آسیب­های کمر در ورزشکاران مشخص شود، اما می­تواند درمانگران ورزشی را قادر سازد تا بر اساس این یافته­ها، برنامه تمرینی مناسب­تری برای ورزشکاران جهت پیشگیری یا توانبخشی کمردرد طراحی کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Lumbar Spine Strength, Endurance and Range of Motion in Athletes with and without Low Back Pain

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Norasteh 1
  • Hasan Daneshmandi 2
  • Jafar Vaghefi 3
  • Sare Shah Heidari 3
چکیده [English]

Low back injuries account for 10-15% of all athletic injuries. It is difficult to design an exercise program to prevent and rehabilitate low back injury without knowing the differences in the kinematics and spinal loads in the sports techniques and the physical characteristics associated with low back pain (LBP). The aim of this study was to compare strength, endurance and range of motion of lumbar spine in athletes with and without LBP. 15 male athletes (mean age 21.35+3.7 yr, height 177+8.44 cm and weight 72.8+6.3 kg) without any history of LBP were matched by age and handicap to 15 male athletes (mean age 21.8+2.34 yr, height 173.6+6.38 cm and weight 70.65+8.18 kg) with a history of non-specific LBP. The subjects voluntarily participated in this study. An Oswestry and Quebec questionnaire was used to determine handicap and severity of low back pain. A spinal mouse device was used to determine lumbar range of motion, and Nicholas manual muscle tester (MMT) was used to assess muscular strength of lumbar muscles, and Ito endurance tests was used to measure lumbar muscular endurance. The LBP athletes significantly demonstrated less lumbar extension muscle endurance (P=0.016) and less lumbar extension range of motion (P=0.05). No significant differences were found in lumbar flexor endurance, lumbar flexors and extensors muscular strength and lumbar flexion range of motion (P>0.05). Although differences found in this study cannot be determined as causes or results of low back injuries in athletes, clinicians may be able to design a more appropriate exercise program for athletes to prevent or rehabilitate low back injury based on these findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • athletes
  • Muscular Endurance
  • muscular strength
  • Non-Specific Low Back Pain
  • range of motion