بررسی ارتباط مهارت های روانی با آسیب بازیکنان فوتبال تیم های تهرانی لیگ برتر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طب ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار طب ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

وقوع آسیب به‌طور معمول در بیشتر ورزش­ها و بازی­ها مشاهده می­شود. وقوع آسیب­ها دلایل زیادی دارد که جنبة روانی از جملۀ آنهاست. مطالعات تجربی متعددی نشان داده­اند که عوامل روانی خاصی تعداد و شدت آسیب­های ورزشی را تحت تأثیر قرار می­دهند. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط مهارت­های روانی با میزان بروز آسیب در بازیکنان فوتبال لیگ برتر استان تهران بود. به این منظور 108 بازیکن از بین چهار تیم لیگ برتر استان تهران در این تحقیق شرکت کردند. اطلاعات تحقیق از طریق برگة گزارش آسیب و پرسشنامۀ OMSAT-3 جمع­آوری شد. از روش­های آمار توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 95 درصد برای تحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج نشان داد 5/89 درصد بازیکنان در طول یک فصل حداقل یک آسیب را متحمل شده­اند که 7/90 درصد این آسیب­ها حداقل 3–1 روز موجب دوری بازیکنان از تمرین یا مسابقه شدند. همچنین مشخص شد بین سطح مهارت­های روانی و بروز آسیب در بازیکنان فوتبال لیگ برتر رابطة معناداری در جهت منفی وجود دارد. ارتباط مهارت­های روانی پایه، مهارت­های روانی– تنی، مهارت­های شناختی و مهارت­های روانی در مجموع با تعداد بروز آسیب در بازیکنان فوتبال تیم­های تهرانی لیگ برتر به­ترتیب برابر بود با 265/0- = r (006/0 = P)، 609/0- = r (0001/0 = P)، 693/0- = r (0001/0 = (P و 697/0- = r (0001/0 = (P. مجموع یافته­های این تحقیق نشان داد که برخورداری از سطح بالایی از مهارت­های روانی به بازیکنان لیگ برتر کمک می­کند تا بهتر با موقعیت­های استرس­زا که در ورزش اتفاق می­افتد، کنار بیایند و با افزایش اعتماد به نفس و دیگر مهارت­های روانی با عوامل روانی مضر مانند استرس و اضطراب به­خوبی مقابله کنند و در نهایت احتمالاً بروز آسیب را کاهش دهند. بنابراین به مسئولان، مربیان، پزشکان و روان­شناسان ورزشی توصیه می­شود با برنامه­ریزی و اقدامات لازم برای آموزش مهارت­های روانی با افزایش سطح مهارت­های روانی، احتمال بروز آسیب در بازیکنان فوتبال را کاهش دهند و به این صورت در پیشگیری از بروز آسیب گام­هایی برداشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between mental skill and sport injuries in soccer players of Tehrans team in premier league

نویسندگان [English]

  • Karim Biglar 1
  • Mohammad Hossein Alizadeh 2
  • Mohammad Khabiri 3
1 MS.C Sport medicine Tehran university, Iran
2 PHD Sport medicine Tehran university, Iran
3 PHD Sport management Tehran university, Iran
چکیده [English]

Introduction: Numerous empirical studies suggest that specific psychological factors influence the frequency and severity of sport injuries.
Method: The aim of present study was to examine the relationship between fundamental psychological skills, psycho-somatic skills, cognitive skills and incidence of injuries in football players of Tehran premier league. 108 players from four teams of Iran premier league participated in the study. Research data was collected by injury report form and Ottawa mental skills assessment tool-3. Pearson correlation test at significant level of 95% were used for analyzing the data.
Result: Results indicated that 89.5% of players experienced at least one injury during one season which 90.7 % of them resulted in 1-3 days missing of match or training. The findings also indicated that in football players of premier league there is inverse and significant relationship between psychological skills (p=0/0001) and its subdivisions including fundamental psychological skills (p=0/006), psycho-somatic skills (p=0/0001), cognitive skills (p=0/0001) and incidence of sport injuries.
Conclusion: The findings of present study show that having high levels of psychological skills helps premier league players to handle stressful situations in sports through enhancing self-confidence and other psychological factors confronting harmful psychological factors such as stress and anxiety and lead to decrease in injury incidence. Thus officials, coaches, physicians and sport psychologists are recommended to educate essential psychological skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport injury
  • Psychological Skills
  • soccer player