نویسنده = حسینی، سیدحسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقایسه ای راستای ستون فقرات و آسیب های تنه در کشتی گیران آزاد و فرنگی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-47

سیامک امیریان؛ بهمن میرزایی؛ سیدحسین حسینی


2. تاثیر وزن کوله پشتی بر تغییرات قلبی – عروقی و تنفسی دانش آموزان نوجوان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-27

سیدحسین حسینی؛ حسن دانشمندی؛ فرهاد رحمانی نیا