نویسنده = عباسی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ویبریشن بر اطلاعات حس عمقی عضلات تنة مردان جوان سالم، در هدایت مسیر حرکتی راه رفتن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 25-60

سید حسین حسینی مهر؛ علی اصغر نورسته؛ مهدی خالقی تازجی؛ علی عباسی