نویسنده = قدیمی ایلخانلار، حسن
تعداد مقالات: 4
1. بررسی دیدگاه دبیران تربیت بدنی در مورد علل و شیوع آسیب در ورزش مدارس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 91-101

حسن قدیمی ایلخانلار؛ رامین بلوچی؛ محمدرضا نیک نژاد


2. اثر شنای کرال پشت تناوبی در اصلاح ناهنجاری کایفوز در نوجوانان

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 57-70

حسن قدیمی ایلخانلار؛ رامین بلوچی


4. اثر مکمل کافئین بر سوخت و ساز و فرآورده های متابولیکی در پی فعالیت ویلچر رانی تناوبی پیشرونده در افراد معلول پاراپلژیک

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 93-197

حسن قدیمی ایلخانلار؛ مهدی قیطاسی؛ شادمهر میردار؛ عبدالرضا جعفری؛ ملیحه حدادنژاد