نویسنده = دستمنش، سیاوش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات الکترومیوگرافیکی عضلات تنة دانش آموزان هنگام حمل کیف های رایج مدرسه ای

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-25

seyyed hossein hosseini؛ سیاوش دستمنش؛ حسن دانشمندی