نویسنده = محمدخانی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. اثر تمرینات همزمان کششی عضلات پلانتار فلکسور و قدرتی عضلۀ پهن مایل داخلی بر بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-34

خلیل خیام باشی؛ مهدی اعراب؛ سهیل ستاری؛ زینب محمدخانی