نویسنده = رحیمی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. روایی روش ابداعی پردازش تصویر در اندازه گیری زاویه Q در حالت درازکش

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 81-96

محمد رحیمی؛ ناصر مهرشاد