نویسنده = وزینی طاهر، امیر
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین میزان شیوع آسیب های ورزشی و آمادگی روانی دانشجویان دختر و پسر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 125-144

مهدی شهبازی؛ امیر وزینی طاهر؛ میثم رحیمی زاده