نویسنده = رجبی، رضا
تعداد مقالات: 14
1. مقایسه میزان فعالیت فیدفورواردی منتخبی از عضلات مچ پا در دختران فعال دانشگاهی در معرض خطر آسیب اسپرین مچ پا با دختران سالم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-166

زهرا راغی؛ محمدحسین علیزاده؛ هومن مینونژاد؛ رضا رجبی


2. روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ مشکلات سلامت مرکز تحقیقات آسیب‌های ورزشی اسلو (OSTRC)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-1

سید حسین میرکریم پور؛ محمد حسین علیزاده؛ رضا رجبی؛ انوشیروان کاظم نژاد


4. تجزیه‌وتحلیل ویدئویی آسیب‌های بازیکنان فوتبال در بازی‌های جام جهانی 2010

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-126

فرشید آقابیگی؛ رضا رجبی؛ محمد اسماعیلی؛ مصطفی زارعی


5. مقایسۀ حس وضعیت مفصل مچ پا در دانشجویان دختر با و بدون پرونیشن و سوپینیشن افزایش یافتۀ پا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-113

سعیده نوبخت؛ فؤاد صیدی؛ رضا رجبی


7. تأثیر پوسچر سر بر فعالیت میوالکتریک بعضی از عضلات کتف در حرکت ابداکشن شانه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-44

اعظم محمودپور؛ علی اشرف جمشیدی؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد


8. تأثیر یک برنامة 10 هفته ای تمرینات اصلاحی منتخب بر ناهنجاری کایفوز وضعیتی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-22

فواد صیدی؛ رضا رجبی؛ اسماعیل ابراهیمی؛ محمدحسین علیزاده؛ حسن دانشمندی


10. مقایسۀ تعادل پویا در مردان دارای کف پای متفاوت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-20

وحید قاسمی؛ رضا رجبی؛ محمدحسین علیزاده؛ کمیل دشتی رستمی


11. مقایسۀ کایفوز سینه ای و وضعیت قرارگیری استخوان کتف کشتی گیران آزادکار و فرنگی کار سطح ملی با غیرورزشکاران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 91-107

مریم قمری؛ رضا رجبی؛ علی اکبرنژاد؛ هومن مینونژاد


12. مقایسه میزان بروز آسیب‌های ورزشی در دو سطح دسته برتر و دسته یک فوتبال دانشجویان ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-18

فرشید آقابیگی؛ فرزین حلبچی؛ رضا رجبی؛ سارا چشمی


13. مقایسة موقعیت قرارگیری استخوان کتف و استقامت عضلات ریتراکتور در افراد کایفوتیک و طبیعی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 23-58

سارا چشمی؛ رضا رجبی؛ محمدحسین علیزاده؛ فرشید آقابیگی


14. مقایسة دو وضعیت حرکتی فانکشنال در ارزیابی حس عمقی مفصل زانوی زنان ورزشکار سالم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 123-257

رٌز فولادی؛ رضا رجبی؛ نسرین ناصری