نویسنده = بهپور، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. اثر هشت هفته تمرینات قدرتی بر نوسانات درد گردنی-شانه‌ای زنان فرشباف

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 213-227

خدیجه افشین؛ ناصر بهپور