نویسنده = یلفانی، علی
تعداد مقالات: 5
5. تأثیر ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی کف پای صاف، گود و انگشت شست کج بر نوسانات پاسچر در وضعیت ایستاده

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 143-162

علی یلفانی؛ الهام امینی سمیرمی؛ زهرا رئیسی