نویسنده = جوهری، کامران
تعداد مقالات: 1
1. اثر خستگی آبداکتور و آداکتورهای ران و مچ پا بر تعادل پویای بازیکنان فوتبال

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-22

کامران جوهری؛ سیدصدرالدین شجاع الدین