نویسنده = میرزایی، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه آزمون های عملکردی مرتبط با آسیب در کشتی‏گیران آزاد و فرنگی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 185-196

بهمن میرزایی؛ علی شمسی ماجلان؛ رسول بیاتی