نویسنده = دانشمندی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. اثر سه هفته برنامۀ تمرینی عصبی عضلانی و ماندگاری آن بر الگوی حرکتی فرود-پرش در دختران فعال دارای ولگوس زانو

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-51

ساره شاه حیدری؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی


2. مقایسۀ دامنۀ حرکتی مفاصل و قدرت ایزومتریک عضلات اندام تحتانی در ورزشکاران دختر با و بدون ولگوس داینامیک زانو

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-101

ساره شاه حیدری؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی