نویسنده = قائینی، سعید
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر هشت هفته حرکات موزون محلی روی استقامت قلبی-عروقی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-119

سعید قائینی؛ فاطمه صحرایی زاده


3. تأثیر ماساژ بالاتنه روی ضربان قلب زنان قایقران در فعالیت‌های سریالی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-130

سعید قائینی؛ فرید محمدزاده؛ مهدی عباس پور؛ فرانک امیرخانی