نویسنده = اسماعیلی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. اثر هشت هفته تمرین اصلاحی بر الگوی توزیع فشار کف پایی نوجوانان دچار زانوی پرانتزی حین راه رفتن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-86

حامد اسماعیلی؛ مهرداد عنبریان؛ فاطمه سالاری اسکر