نویسنده = فرخی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة تصویر بدنی افراد دچار اسکولیوزیس ناشناخته با افراد سالم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 163-174

سیدمحمد حسینی؛ محمدحسین علیزاده؛ احمد فرخی