نویسنده = بیگلر، کریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط مهارت های روانی با آسیب بازیکنان فوتبال تیم های تهرانی لیگ برتر ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-102

کریم بیگلر؛ محمدحسین علیزاده؛ محمد خبیری