نویسنده = رئیسی، زهرا
تعداد مقالات: 4
4. تأثیر ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی کف پای صاف، گود و انگشت شست کج بر نوسانات پاسچر در وضعیت ایستاده

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 143-162

علی یلفانی؛ الهام امینی سمیرمی؛ زهرا رئیسی