نویسنده = آقایاری، آذر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر خستگی عملکردی بر تعادل پویای دانش‌آموزان دختر با قوس کف پای متفاوت

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-151

فروغ معینی؛ آذر آقایاری؛ سید حامد موسوی