نویسنده = نیکروان گلسفیدی، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ اختلالات اسکلتی- عضلانی گردن و کمربند شانۀ کاربران رایانۀ مرد با و بدون فعالیت جسمانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 205-220

فرهاد نیکروان گلسفیدی؛ احمد ابراهیمی عطری؛ علی اکبر هاشمی جواهری