نویسنده = اکبرنژاد، علی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دوازده هفته تمرینات عملکردی و دوره‌های مختلف بی‌تمرینی بر تعادل پویا در مردان سالمند

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-98

علی اکبرنژاد؛ سمانه کنشلو؛ مصطفی بارانچی