نویسنده = نوروزی، الهه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب بر قدرت آبداکتورهای ران و تعادل زنان سالمند سالم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-47

الهه نوروزی؛ رضا مهدوی‌نژاد؛ کاظم نوروزی