نویسنده = مینونژاد، هومن
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه میزان فعالیت فیدفورواردی منتخبی از عضلات مچ پا در دختران فعال دانشگاهی در معرض خطر آسیب اسپرین مچ پا با دختران سالم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-166

زهرا راغی؛ محمدحسین علیزاده؛ هومن مینونژاد؛ رضا رجبی


3. تاثیر کفی طبی بر فعالیت الکترومیوگرافی عضلات مچ پا در ورزشکاران دارای کف پای صاف حین پرش- فرود تک پا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-152

محمد رضا بدیهیان؛ هومن مینونژاد؛ فواد صیدی