نویسنده = مهدوی، سولماز
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ بین قدرت عضلات آبداکتور ران و پلانتار فلکسور مچ پا با اجرای آزمون تعادلی برگ در زنان سالمند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 193-203

امین فرزانه حصاری؛ سولماز مهدوی؛ مسعود گلپایگانی