نویسنده = ابراهیمی، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات منتخب پیلاتس بر قدرت عضلانی، تعادل و هموگلوبین گلیکوزیلۀ بیماران زن مبتلا به دیابت نوع2

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 251-265

فهیمه ابراهیمی؛ رضا مهدوی نژاد؛ خمیدرضا جلیلی