نویسنده = زارع رشکوئیه، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات تعادلی بر تعادل ایستا و پویای دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-158

سعیده زارع رشکوئیه؛ نادر رهنما؛ احمدرضا موحدی