نویسنده = بدیهیان، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کفی طبی بر فعالیت الکترومیوگرافی عضلات مچ پا در ورزشکاران دارای کف پای صاف حین پرش- فرود تک پا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-152

محمد رضا بدیهیان؛ هومن مینونژاد؛ فواد صیدی