نویسنده = صحرایی زاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هشت هفته حرکات موزون محلی روی استقامت قلبی-عروقی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-119

سعید قائینی؛ فاطمه صحرایی زاده