نویسنده = لطافت کار، امیر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرات هشت هفته تمرین گرم کردن 11+ فیفا بر زمان‌بندی و فعالیت الکترومیوگرافی عضلات زانو برای پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 175-195

وحید قاسمی پائین دهی؛ سیدصدرالدین شجاع الدین؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی؛ امیر لطافت کار؛ منصور اسلامی