نویسنده = صیدی، فؤاد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ حس وضعیت مفصل مچ پا در دانشجویان دختر با و بدون پرونیشن و سوپینیشن افزایش یافتۀ پا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-113

سعیده نوبخت؛ فؤاد صیدی؛ رضا رجبی