نویسنده = راغی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه میزان فعالیت فیدفورواردی منتخبی از عضلات مچ پا در دختران فعال دانشگاهی در معرض خطر آسیب اسپرین مچ پا با دختران سالم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-166

زهرا راغی؛ محمدحسین علیزاده؛ هومن مینونژاد؛ رضا رجبی