نویسنده = میرزاراه کوشکی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی آسیب در ورزش‌های همگانی توسط آزمون غربالگری حرکت عملکردی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 259-268

شهرزاد زندی؛ محمدحسین میرزاراه کوشکی؛ حمیده منتظری طالقانی