نویسنده = عیدی دهنه، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر 8 هفته تمرینات تعادلی بر عملکرد اندام فوقانی و نمره ی آزمون های غربالگری حرکت عملکردی والیبالیست های نوجوان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 231-246

حامد اراززاده؛ علی اصغر نورسته؛ احمد عیدی دهنه