نویسنده = هوانلو، فریبرز
تعداد مقالات: 1
1. رابطه قدرت آیزومتریک عضلات اندام تحتانی با میزان بروز آسیب های اندام تحتانی بازیکنان جوان فوتبال

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 247-267

پریسا نمازی؛ مصطفی زارعی؛ فریبرز هوانلو