نویسنده = قلی پور، مجید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر فعالیت EMG، تعادل ایستا و پویا در دختران نوجوان کم توان ذهنی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 213-229

کاترین افشاری؛ محمد رضا اسد؛ مجید قلی پور