دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-201 (پاییز و زمستان) 
3. تأثیر ماساژ بالاتنه روی ضربان قلب زنان قایقران در فعالیت‌های سریالی

صفحه 119-130

سعید قائینی؛ فرید محمدزاده؛ مهدی عباس پور؛ فرانک امیرخانی