دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-268 
2. بررسی تغییرات حس‌عمقی مفصل زانو در سالمندان مبتلا به استئوآرتریت زانو متعاقب یک دوره فعالیت کنترل شده هوازی

صفحه 153-167

ادریس باوردی مقدم؛ سیدصدرالدین شجاع‌الدین؛ نرمین غنی زاده حصار؛ علی اکبرنژاد


8. پیش‌بینی آسیب در ورزش‌های همگانی توسط آزمون غربالگری حرکت عملکردی

صفحه 259-268

شهرزاد زندی؛ محمدحسین میرزاراه کوشکی؛ حمیده منتظری طالقانی