کلیدواژه‌ها = فعالیت وامانده‌‌ساز
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر خستگی ناشی از فعالیت وامانده‌ساز بر تعادل پویا و زمان بازیافت تعادل مردان فعال دارای زانوی پرانتزی و طبیعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-142

سیدکاظم موسوی؛ محمدرضا اسلامی پور؛ سید صدرالدین شجاع الدین