اهداف و چشم انداز

نشریه حرکت از سال 1378 به صورت فصلنامه شروع به فعالیت کرده است . 18 نفر به عنوان اعضاء هیئت تحریریه با نشریه همکاری می نمایند. که 3 نفر با درجه استاد تمام ، 5 نفر دانشیار ، 8 نفر استادیار و 2 نفر هم عضو دانشگاه های خارج از ایران می باشند.هدف نشریه طب ورزشی

کمک به توسعه واعتلای فعالیتهای پژوهشی درزمینه های آسیب های ورزشی وحرکات اصلاحی