به اطلاع نویسندگان مقالات می رساند

براساس مصوبه شورای سردبیران مجلات ISC دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران مقرر گردید مبلغ 700,000 ریال جهت داوری هر مقاله و مبلغ 800,000 ریال جهت چاپ آن از نویسنده یا نویسندگان مقالات اخذ گردد.

بنابراین لازم است که نویسندگان محترم پس از مشخص شدن داوری مقاله ارسالی خود، تصویر فیش پرداختی هفتاد هزار تومان را نیز در سامانه بارگزاری نمایند.

ضمناً بر اساس این مصوبه درصورتیکه نویسنده مسئول مقاله دانشجو باشد مبلغ 20 درصد تخفیف(تنها در صورت پذیرش نهایی مقاله) لحاظ می گردد.

شماره حساب غیرقابل برداشت (بانک ملت) دانشکده تربیت بدنی 5225406542

شناسه واریز1182

 

"قابل ذکر است که با تخلفات بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) و کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تهران برخورد می گردد"

همچنین فرایند داوری در نشریه کاملاً محرمانه بوده و دسترسی به مقالات چاپ شده آزاد است

 

نویسندگان محترم لطفاً جهت نگارش مقاله خود قسمت راهنمای نویسندگان را حتماً مطالعه فرمایید و همچنین در قسمت نامه به سردبیر سهم و نقش نویسندگان را به طور تقریبی بر حسب درصد ذکر نمایید. شایان ذکر است که نامه ارسالی شما کاملاً محرمانه می باشد.

 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

سردبیر
شاپا چاپی
9317-2008