نویسنده = مریم پاکروان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی دانشجویان رشتة تربیت بدنی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 81-174

مریم پاکروان؛ منصور صاحب الزمانی؛ کوروش قهرمان تبریزی